กระดาษลิตมัส

กระดาษลิตมัส (Litmus Paper) เป็นวิธีทดสอบว่าสารละลายมีค่าเป็นด่างหรือเป็นกรดหรือไม่ สารสีน้ำเงินเป็นวิธีแก้ปัญหาของสีย้อมต่างๆ ที่ทำจากตะไคร่น้ำ จากนั้นนำไปวางบนกระดาษกรอง กระดาษสามารถนำมาใช้เพื่อแสดงค่าคร่าวๆของค่าความเป็นกรดของสารละลาย กระดาษลิตมัสสีน้ำเงินจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อมีกรด กระดาษลิตมัสสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเมื่อมีอัลคาไลน์ ที่อุณหภูมิห้องมักเกิดขึ้นกับค่า PH ระหว่าง 4.5 และ 8.3

การทดสอบสารสีน้ำเงินนั้นเป็นวิธีที่รวดเร็วในการพิจารณาว่าสารละลายของเหลวหรือก๊าซเป็นกรดหรือพื้นฐาน (อัลคาไลน์) การทดสอบสามารถทำได้โดยใช้กระดาษลิตมัสหรือสารละลายที่มีสีย้อมกระดาษลิตมัส เริ่มแรกกระดาษลิตมัสเป็นสีแดงหรือสีน้ำเงิน กระดาษสีฟ้าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นกรดอยู่ในช่วงค่า pH 4.5 ถึง 8.3 (อย่างไรก็ตามหมายเหตุ 8.3 คืออัลคาไลน์) กระดาษลิตมัสสีแดงสามารถระบุความเป็นด่างด้วยการเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงิน โดยทั่วไปกระดาษลิตมัสนั้นมีค่าสีแดงต่ำกว่า pH 4.5 และสีน้ำเงินสูงกว่าค่า pH 8.3 หากกระดาษเปลี่ยนเป็นสีม่วงแสดงว่าค่าความเป็นกรด – ด่างอยู่ใกล้เป็นกลาง กระดาษสีแดงที่ไม่เปลี่ยนสีแสดงว่าตัวอย่างเป็นกรด กระดาษสีน้ำเงินที่ไม่เปลี่ยนสีแสดงว่าตัวอย่างเป็นฐาน โปรดจำไว้ว่ากรดและเบสอ้างถึงสารละลาย (น้ำ) ดังนั้นค่า pH ของกระดาษจะไม่เปลี่ยนสีในของเหลวที่ไม่ใช่น้ำเช่นน้ำมันพืช

กระดาษลิตมัส Litmus Paper

กระดาษลิตมัสเป็นกระดาษที่นำมาย้อมสารเคมี

กระดาษลิตมัส ราคาถูกกระดาษลิตมัสเป็นกระดาษที่นำมาย้อมสารเคมี โดยทั่วไปใช้ในการตรวจสอบความเป็นกรด เบสของของเหลว หลังจากที่จุ่มลงไปในของเหลวกระดาษลิตมัสเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสำหรับของเหลวที่มีค่า pH มากกว่า8 และสีแดงสำหรับของเหลวที่มีค่า pH น้อยกว่ากรด 5. เปลี่ยนเป็นสีฟ้าสีแดงกระดาษกระดาษลิตมัสในขณะที่เบสการเปิดสารสีน้ำเงินสีแดงสีฟ้ากระดาษ

ประเภทของกระดาษลิตมัสที่มีในประเทศไทย

กระดาษลิตมัสที่มีใช้ในประเทศไทยมีสองชนิดงคือสีแดงและสีน้ำเงินสี จะได้รับจากสีย้อมอินทรีย์ที่ใช้ในการย้อมกระดาษ สารประกอบจะมีการทดสอบเนื้อหาด่างของพวกเขาด้วยกระดาษกระดาษลิตมัสสีแดง กระดาษกระดาษลิตมัสสีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินในการปรากฏตัวของเบส ความเป็นกรดของสารจะถูกกำหนดด้วยการใช้กระดาษกระดาษลิตมัสสีฟ้า กระดาษกระดาษลิตมัสสีฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อจุ่มลงในกรด กระดาษกระดาษลิตมัสสีฟ้าไม่เปลี่ยนสีในการปรากฏตัวของเบสและกระดาษกระดาษลิตมัสสีแดงไม่เปลี่ยนสีในการปรากฏตัวของกรด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.ghanamic.com/category/กระดาษลิตมัส

ประโยชน์ของกระดาษลิตมัส

กระดาษลิตมัสสามารถรับได้อย่างเป็นธรรมราคาไม่แพงและใช้ในการแยกความแตกต่างระหว่างกรดและเบส มันสามารถนำมาใช้ในการทดสอบโมเลกุลทั้งของเหลวและก๊าซ มันมักจะถูกใช้ใกล้เคียงกับระดับความเป็นกรดของสารเคมีที่ใช้ในครัวเรือนและน้ำฝน กระดาษลิตมัสนอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้สำหรับการทดสอบหรือไอออนไอออนลบ ตัวอย่างเช่นเมื่อแอมโมเนียจะถูกเพิ่มในการแก้ปัญหาฟอสเฟตที่รู้จักกันมันจะกลายเป็นพื้นฐาน นี้สามารถทดสอบด้วยกระดาษกระดาษลิตมัสสีแดง

แต่กระดาษลิตมัสไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดหรือชนิดของกรดหรือเบสที่ถูกทดสอบ จะให้เฉพาะข้อมูลที่ระบุตัวตนขั้นพื้นฐาน ในการเปรียบเทียบเอกสารค่า pH เชิงพาณิชย์อื่น ๆ ให้ช่วงของสีและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า pH ของสารประกอบวัด pH ให้การอ่านค่า pH ที่ถูกต้อง กระดาษลิตมัสควรใช้เฉพาะสำหรับประมาณการคร่าวๆ

ค่า pH ของสารเช่นน้ำฝนสามารถเปลี่ยนได้ตลอดทั้งวัน ทำหน้าที่คาร์บอนไดออกไซด์เป็นกรดคาร์บอในน้ำและทำให้เกิดน้ำฝนจะเป็นกรด การเพิ่มขึ้นของระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของน้ำฝน ชนิดที่แตกต่างกันของมลพิษนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อระดับความเป็นกรดด่างสารอินทรีย์ในสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน กระดาษลิตมัสสามารถใช้ในการตรวจสอบอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงสารประกอบที่แตกต่างกัน

กระดาษลิตมัส วัดค่าpH ชนิด 4แถบวัดย่าน 0-14pH แบรนด์ MN (รุ่น 92110)

กระดาษลิตมัส วัดค่าpH ชนิด 4แถบวัดย่าน 0-14pH แบรนด์ MN (รุ่น 92110) แถบทดสอบตัวบ่งชี้ค่า pH-Fix มีแถบตัวบ่งชี้ต่างกันถึง 4 แผ่นซึ่งครอบคลุมช่วง pH ทั้งหมดตั้งแต่ 0–14 คุณสามารถเลือกช่วงการวัดได้ทั้งหมด 14 ช่วงเพื่อหาแถบที่เหมาะสำหรับการใช้งานของคุณ ระดับสีที่ยอดเยี่ยมนั้นได้รับการจับคู่อย่างเหมาะสมและปรับให้เข้ากับแผ่นทดสอบบนแถบทดสอบทำให้สามารถกำหนดค่า pH ได้อย่างรวดเร็วง่ายดายและปลอดภัย
แถบทดสอบ pH-Fix คุณสามารถทดสอบค่า pH ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ณ จุดที่สนใจโดยตรง แถบพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาและไม่ต้องการสอบเทียบตั้งค่าหรือบำรุงรักษาใดๆ ดังนั้นการตรวจวัดค่า pH ด้วยแถบทดสอบ pH-Fix จึงเป็นเรื่องง่ายมากโดยไม่คำนึงถึงประสบการณ์หรือภูมิหลังทางเคมี การวิเคราะห์ที่ปลอดภัยโดยด้ามจับพลาสติกยาว ที่จับพลาสติกแบบยาวช่วยปกป้องคุณจากการสัมผัสตัวอย่าง ดังนั้นการทดสอบสารพิษที่เป็นอันตรายหรือก้าวร้าวเป็นไปได้อย่างปลอดภัย แผ่นทดสอบหลายชุดเพื่อผลลัพธ์ที่แน่นอน

แถบวัดค่า pH MN (รุ่น 92110) ใช้สำหรับวัดความเป็นกรดและด่างของของเหลวต่าง ๆ ช่วงค่า pH เริ่มจาก 0 ถึง 14 ในระดับค่า pH น้อยกว่า 7 มีสภาพเป็นกรด 7 มีค่าเป็นกลางและสูงกว่า 7 เป็นอัลคาไลน์ แถบ pH เปลี่ยนสีขึ้นอยู่กับว่าของเหลวมีสภาพเป็นกรดหรือด่าง ของเหลวที่ใช้กันทั่วไปแถบ pH ที่ใช้คือ: น้ำดื่ม สระน้ำ ปัสสาวะ น้ำลาย

กระดาษลิตมัส MN92110

วิธีที่คุณทดสอบค่า pH ของน้ำดื่มและน้ำในสระคือ:

  • ถอดแถบจากกล่อง
  • จุ่มโซนปฏิกิริยาของแถบลงในสารละลายประมาณ 3-5 วินาทีหรือจนกว่าจะไม่มีการเปลี่ยนสีเพิ่มเติม **
  • นำแถบออกจากสารละลายโดยเช็ดแถบตามขอบของภาชนะเพื่อลบของเหลวส่วนเกินออกจากแถบ
  • เปรียบเทียบโซนปฏิกิริยากับแผนภูมิสีบนกล่องที่ถือแถบอยู่ด้านบนของกล่องกับโซนปฏิกิริยาที่ด้านล่างของกล่อง
  • บันทึกผลลัพธ์ของสีการจับคู่ที่ใกล้เคียงที่สุดกับแถบ